10 bước kế toán tại công ty mới thành lập phải làm

 

kế toán của một công ty mới thành lập bạn sẽ phải làm gì?

 

Dưới đây là 10 bước mà một Kế toán tại một Công ty mới thành lập phải làm:

1. Kê khai thuế môn bài

  Theo quy định của tổng cục thuế, trong trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh danh thi phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-  Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động SXKD: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập giấy phép ĐKKD.

*  Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm : phải nộp tiền thuế Môn bài cả năm

*  Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm ( từ 1/7 cuối năm ) : sẽ nộp thuế môn bài ½ năm.

-  Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/ MBAI ban hành kèm theo Thông tư  156/2013/TT-BTC.

Chú ý : Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài vào cùng thời gian .

 2. Kê khai thuế GTGT

- Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo tháng và phương pháp trực tiếp ( dù không  phát sinh vẫn phải nộp tờ khai ). Sau khi hoạt động đủ 12 tháng (1 năm tài chính) thì sẽ căn cứ vào mức doanh thu để xác định.

Hạn nộp tờ khai thuế GTGT chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Chú ý : Hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng tức là hóa đơn thông thường không phải là hóa đơn GTGT) thì không kê khai.

- Nếu doanh nghiệp mới thành lập :

*  Là dự án đầu tư hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

*  Hoặc có thực hiện đầu tư, mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị có giá trị > 1 tỷ đồng ( không bao gồm otô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của doanh nghiệp không hoạt động tính thuế theo phương pháp khấu trừ ( mẫu 06/GTGT ) gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế .

3. Kê khai thuế TNDN

- Doanh nghiệp mới thành lập : Hàng quý sẽ phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01A/ TNDN và thuế suất là 22%

Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ thì Doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

Thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý : chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau ( cụ thể : 30/4, 30/7, 30/10, 30/1)

4. Kê khai thuế TNCN

-  Các doanh nghiệp khi mới thành lập sẽ phải kê khai thuế GTGT theo tháng nên ta sẽ xét 2 trường hợp sau :

* Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp >= 50.000.000 đ thì kê khai theo tháng

* Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000đ thì kê khai theo quý .

Chú ý : các bạn chỉ xác định 1 lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế

Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không kê khai nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm ( mẫu 05/KK – TNCN )

 5. Hóa đơn

- Nếu doanh nghiệp bạn mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì :

Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT.

Sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn : chậm nhất là 05 ngày trước khi doanh nghiệp bắt  đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày , kể từ ngày đăng ký thông báo phát hành .

Nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. Đây là hóa đơn bán hàng thông thường  , không phải là hóa đơn GTGT.

Chú ý : Những Doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng mẫu BC26/AC trên HTKK và không phải làm thông báo phát hành hóa đơn vì mua của cơ quan thuế .

Và thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày thành lập. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra và thông báo cho Doanh Nghiệp. Nếu chưa có thông báo của cơ quan Thuế, Doanh nghiệp vẫn tiếp tục lập báo cáo theo tháng .

Thời hạn chậm nhất là ngày 20 tháng sau .

6. Mở tài khoản ngân hàng

- Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6 /2014 của Bộ Tài Chính: thì những hóa đơn đầu vào có giá trị >20 tr phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

===> Như vậy Doanh Nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng .

Trong thời hạn 10 ngày kể từ mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

7. Lao động & Bảo hiểm xã hội

- Nếu Doanh Nghiệp bạn có từ 10 lao động trở lên : Khi ký hợp đồng lao động>3 tháng với nhân viên thì Doanh Nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu : Mẫu hệ thống thang bảng lương .

Các bạn liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ nhé .

8. Bảng định mức nguyên vật liệu

- Nếu công ty bạn là Doanh Nghiệp có tính chất sản xuất thì các bạn phải lập : Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của Doanh Nghiệp.

Doanh Nghiệp xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa, sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu lại Doanh Nghiệp( Theo thông tư 78 /2014/TT – BTC ngày 18/6/2014 thì Doanh Nghiệp không phải nộp cho cơ quan thuế bắt đầu từ năm 2014 )

9. Khấu hao TSCĐ

-  Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.(Theo thông tư 45/2013/TT-BTC )

 10. Các thủ tục khác

*  Đăng ký áp dụng chế độ kế toán ( theo QĐ 48 hoặc 15 )

*  Hình thức kế toán .

*  Phương pháp hàng tồn kho.

Chú ý : Tùy từng cơ quan thuế, có nơi sẽ bắt các bạn nộp, có nơi không bắt buộc bạn phải nộp.

Một số bìa viết có thể bạn quan tâm

Phân biệt sự khác nhau giữa QĐ15 và QĐ48

Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Phản hồi của bạn