10 điều đáng chú ý kế toán dễ bị phạt

10 điều đáng chú ý kế toán dễ bị phạt

Một số bạn kế toán do còn thiếu kinh nghiệm hoặc có thể chủ quan nên hay gặp phải một số lỗi rất đơn giản nhưng vẫn không tránh khỏi bị phạt. 10 lối sau các bạn chú ý nhé

1. Không loại và đối chiếu về Tỷ giá phát sinh trong kỳ và cuối năm ( Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm )….

2. Hoá đơn đầu vào ( giá trị lớn ) không được kiểm tra trên trang web của Bộ tài chính về tính hợp pháp….

3. Kê khai sai kỳ ( năm ) đối với một số khoản chi phí lớn…

4. Nhầm lẫn giữa lĩnh vực kê khai chịu thuế và không chịu thuế suất….

5. Kê khai hoá đơn đầu vào của doanh nghiệp ( mà doanh nghiệp đó đã bỏ trốn hoặc không kê khai ).

6. Không đảm bảo về quy định thu tục xuất khẩu 0%…

7. Không có đầy đủ biên bản bù trù công nợ hoặc hợp đồng giao dịch có tỷ trọng lớn….

8. Hàng hoá bị tổn thất mà không làm đầy đủ thủ tục quy định….

9. Đăng ký xót tài khoản ngân hàng giao dịch hoặc không đăng ký …

10. Công ty có 2 lĩnh vực hoạt động chịu thuế và không chịu thuế đẫn đến xuất sai thuế suất

Tuy  nhiên là còn một số trường hợp khác nhưng quan trọng vẫn là kế toán phải cẩn thận kiểm tra lại và lắm bắt kịp thời những thay đổi của các thông tư luật thuế mới để áp dụng cho doanh nghiệp mình

Các bạn tải thông tư luật thuế mới về tham khảo tại đây: Download

Phản hồi của bạn