13 điểm cần chú ý khi soát xét chứng từ hợp lý hợp lệ

Cuối năm làm sổ sách rà soát lại chứng từ công ty các bạn kế toán chú ý 13 điểm này để xem mình đang thiếu gì nhé!

13 ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI SOÁT XÉT CHỨNG TỪ HỢP LÝ, HỢP LỆ

1. Hóa đơn bán ra: Doanh Thu phải đối chiếu với Giá Bán xem đã phù hợp hay chưa

2. Hóa đơn tiền điện thoại cá nhân phải có quyết định mức sử dụng : cho các vị trí chức danh, cho ai, mức khoán là bao nhiêu?

3.  Hóa đơn văn phòng phẩm nếu ghi chung chung phải có bảng kê, hoặc hóa đơn xuất ghi chi tiết mới là phí hợp lý

4.  Hóa đơn tiền xăng, dầu: có định mức ca máy thi công, có định mức KM cho NVL hay không? Lịch trình công tác, quyết định công tác?

5.  Tiền phòng nghỉ: Nếu cùng tỉnh phải có giấy giới thiệu cá nhân của công ty bên đối tác đến thương thảo cho hợp đồng kinh tế nào? Có quyết định công tác phí, quy chế tài chính
6.  Hóa đơn ăn uống, tiếp khách: có bill hoặc bảng kê hay không

7.  Hóa đơn vận chuyển hàng về phải có bảng kê quãng đường và quyết toán khối lượng vận chuyển, chuyển cho đơn hàng nhập kho nào? Nếu là bán ra thì vận chuyển cho đơn hàng bán ra nào?
8.  Hóa đơn vé máy bay phải còn cuống vé mới là chi phí hợp lý + quyết định cử đi công tác: nơi đi nơi đến

9.  Hóa đơn Nhập khẩu giá nhập kho= Giá chưa vat + thuế Nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt + khoản vận chuyển, lặt đặt… – các khoản thuế được hoàn (VAT) …lưu đóng lại thành 1 bộ, Đối với Nhập khẩu phải có tờ khai nhập khẩu + Giấy nộp thuế NK

10.  Hóa đơn đồng phục thì : bảng kê danh sách nhân viên nhận đồng phục, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Nếu chi bằng tiền mặt thì lập Danh sách chi tiền nhận tiền hỗ trợ đồng phục, ký tá đầy đủ

11.  Các chi phí CCDC, TS đưa phân bổ dần hay xuất dùng luôn 1 cục giá trị mà không phân bổ
12. Nếu góp vốn chưa đủ hoặc góp vốn điều lệ bị thiếu thì chi phí lãi vay thuộc dạng rủi ro cao, có thể bị bóc xuất toán toàn bộ
13.  Ủy nhiệm+ công nợ: chi thanh toán cho khách hàng nếu bị mất làm công văn xin sao y trích lục lại của ngân hàng (bị tính phí sao y) những công nợ nào chưa thanh toán thì lập hợp đồng trả chậm để ghi nhận lại

THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ BÀI VẾT NÀY CÁC NHÉ!

Thay đổi một số nguyên tắc hạch toán TT133

Bộ thực hành kế toán thương mại hoàn chỉnh

Bộ chứng từ gốc công ty thương mại

Phản hồi của bạn