Biểu mẫu 07/GTGT

Biểu mẫu 07/GTGT

Theo thông tư 151 thì từ quý IV/2014  Người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý và  thời điểm kê khai theo quý áp dụng từ kỳ khai thuế GTGT quý IV năm 2014 (tháng 10, 11, 12 năm 2014).

- Bổ sung Mẫu số 07/GTGT – Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang

Tháng 

 

MỘT SỐ BÀI VIẾT BẠN QUAN TÂM:

Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Phản hồi của bạn