Bộ mẫu biểu đăng ký tham gia BHXH lần đầu

Bộ mẫu biểu đăng ký tham gia BHXH lần đầu

Năm 2015 áp dụng luật BHXH mới, các đơn vị không đóng BHXH cho người lao động sẽ bị xử phạt, truy thu

+Đối với Bảo hiểm xã hội bắt buộc: bổ sung thêm 03 nhóm đối tượng là:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng;

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Người lao động là công dân nước ngoài .

Với Bảo hiểm xã hội tự nguyện: mở rộng đối tượng tham gia BXHX tự nguyện theo hướng không khống chế tuổi trần; Hạ mức sàn thu nhập làm căn cứ đóng; Đa dạng các phương thức đóng và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện.

Nếu như theo quy định trên thì số lao động của đơn vị kể cả 1 người cũng phải đóng BHXH

Nhiều bạn kế toán sẽ rất cần đến BỘ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH lần đầu Kế toán ACVINA up lên để các bạn tải về nhé

Đầu tiên các bạn phải biết được:

*  Thủ tục đối với các DN tham gia lần đầu

Thủ tục Doanh nghiệp phải nộp lên cơ quan bảo hiểm 

I.  Thủ tục đối với các DN tham gia lần đầu

- Người lao động phải nộp cho DNcác giấy tờ sau

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS (Ban hành kèm theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

– 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm
(01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT;BHTN 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

– Những người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN:
     + Thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
– Những người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…):
      + Thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
 
II.  Thủ tục Doanh nghiệp phải nôp lên cơ quan bảo hiểm 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao chứng thực ,1 bản )

- Danh sách lao động tham gia đóng bảo hiểm mẫu D02-TS (Ban hành theo QĐ số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

- Hệ thống thang bảng lương (doanh nghiệp tự xây dựng) tham khảo mẫu tại đây

- Công văn đề nghị tham gia BHXH mẫu D01-TS (Ban hành theo QĐ số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam) kèm theo danh sách người lao động tham gia BHXH (Tự lập bằng Excel)

- Tờ khai tham gia BHXH của người lao động nộp mẫu TK1-TS (Ban hành kèm theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

=>Mẫu này  mỗi người lao động tham gia phải khai 1 tờ riêng kèm theo 2 ảnh 3×4 của người lao động.

- Đơn đề nghị cấp thẻ mẫu D01b-TS (Ban hành theo QĐ số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

III.  Nơi nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH.

Các bạn tham khảo thêm bài viết:

Bộ mẫu biểu đăng ký thang bảng lương với phòng LĐTBHX

 

 

 

 

Phản hồi của bạn