Các trường hợp nào không phải quyết toán thuế TNCN

Về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn 5 trường hợp sau không phải quyết toán thuế:

♦  Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp và không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kì sau.

♦  Cá nhân, hộ kinh doanh chỉ có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán.

♦  Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế theo kê khai và không có yêu cầu quyết toán thuế.

♦  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi mà có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn nếu không có yêu cầu thì không quyết toán đối với thu nhập này.

♦  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên còn có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, nơi có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán đối với thu nhập này

CÁC BÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ mẫu biểu đăng ký tham gia BHXH lần đầu

Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2015

Phản hồi của bạn