Các trường hợp thu hồi giấy CN ĐKDN

Các trường hợp thu hồi giấy CN ĐKKDN

( trích khoản 2 điều 165 luật doanh nghiệp năm 2005)

Gần đây đã có những doanh nghiệp bị thanh tra điều tra về địa chỉ trụ sở trên giấy phép dăng ký kinh doanh sau khi xuống kiểm tra thấy không hoạt động đúng như địa chỉ đã khai báo đã bị thu hồi và hủy giấy phép kinh doanh, vậy để tránh được các trường hợp đó xảy ra các bạn hãy lưu ý những điều sau:

1. Nội dung kê khai trông hố sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;

2. Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn 6 tháng liên tục, kể từ ngày được cấp giấy CNĐKDN hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;

3. Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;

4. Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong 12 tháng liên tục;

5. Không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 163 của Luật doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 tháng , kể từ ngày có yêu cầu văn bản;

6. Kinh doanh ngành nghề bị cấm;

7. Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005;

Chú ý:

Ngoài ra khi mua hóa đơn các đơn vị được duyệt trước để mua hóa đơn nhưng sau đó bên cơ qua thuế mới xuống để xác nhận địa chỉ kinh doanh mà doanh nghiệp không hoạt tại đó thì hóa đơn vẫn bị thu hồi và bị hủy

MỘT SỐ BÀI VIẾT LIÊN QUAN CÓ THẾ BẠN QUAN TÂM:

Thông tư 78/2014/TT-BTC ( Hướng dẫn cách tính thuế TNDN 2014)

Phụ lục của thông tư 39 BTC ( Mẫu đươn mua hóa đơn và một số mẫu khác theo thông tư 39)

Phản hồi của bạn