Cách ghi hóa đơn hàng hóa biếu tặng, nội bộ cho nhân viên

Cách ghi hóa đơn hàng hóa biếu tặng, nội bộ cho nhân viên

Một số trường hợp kế toán phát sinh thực tế rất đơn giản và Kế toán nào cũng cho là mình đã biết hết cách hạch toán thế nhưng khi phát sinh lại loay hoay không biết hạch toán như thế nào

Trong trường hợp này các bạn tham khảo nhé: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, với những trường hợp có dùng hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì có phải lập hoá đơn không? Nội dung ghi trên hoá đơn GTGT như thế nào?

 Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Tiết 2.4, Điểm 2, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư thì các trường hợp trên đều phải lập hoá đơn GTGT. Đối với hàng hoá dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo; đối với hàng hoá dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

CÁC BÀI KHÁC CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Kế toán thuế và các vướng mắc hay gặp

Kế toán tiền lương các các sai sót thường gặp

Phản hồi của bạn