Cách hạch toán các khoản thuế bị truy thu

Sau khi Cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế tại đơn vị, rất nhiều đơn vị bị truy thu thuế mà kế toán chưa biết phải hạch toán thế nào? sau đây Kế toán ACVINA xin nêu ra mấy trường hợp để các bạn cùng tham khảo nhé.

– Nếu khoản thuế bị truy thu đó mà tìm ra nguyên nhân là do ai đó và Công ty yêu cầu người đó phải chịu thì sẽ cho vào một khoản phải thu khác và hạch toán
Nợ 138
Có 3331 hoặc 3334
– Nếu không tìm ra nguyên nhân thì phải chấp nhận cho vào chi phí của đơn vị nhưng vì đã quyết toán năm trước rồi nên không nên cho vào 811 mà nên hạch toán vào TK 421 bởi nếu cho vào 811 thì kết quả cuối cùng vẫn thế nhưng xét về mục tiêu quản trị tài chính sẽ bị lệch lạc.

Sau đây là một số bút toán ví dụ
1. Hạch toán số thuế phải truy thu thêm

- Thuế GTGT truy thu thêm :
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

- Thuế TNDN truy thu thêm :
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp

Khi nộp thuế: Nợ 3331, 3334/Có 111,112

- Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :

+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

+ Trường hợp do công ty phải trả
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

Phản hồi của bạn