DỊCH VỤ SOÁT XÉT TIỀN QUYÊT TOÁN

Soát xét tiền quyết toán là công việc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các công việc của kế toán đã làm trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại đơn vị, tránh những rủi ro không đáng có cho Doanh nghiệp.

Dịch vụ soát xét tiền quyết toán

Hãy dùng Dịch vụ soát xét tiền quyết toán của ACVINA . Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời những sai sót của các chứng  từ kế toán, nghiệp vụ sổ sách và các báo cáo thuế đã nộp, từ đó sẽ bổ sung điều chỉnh và hoàn thiện theo đúng quy chuẩn của Bộ tài chính và ngành thuế quy định, nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất những khoản chi phí nộp phạt và truy thu thuế khi Cơ quan thuế thanh tra quyết toán tại đơn vị.

Nội dung công việc:

  • Kiểm tra lại toàn bộ chứng từ kế toán
  • Kiểm tra hệ thống sổ sách xem có đúng, đủ theo quy định
  • Kiểm tra các loại báo cáo thuế đã nộp xem thiếu, đủ, đúng sai
  • Tư vấn, điều chỉnh các sai sót sao cho phù hợp với quy định của pháp luật thuế
  • Thiết lập lại hệ thống sổ sách, báo cáo chuẩn
  • Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán gọn gàng khoa học đảm bảo sẵn sàng quyết toán.
  • Thay mặt đơn vị làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

Mục tiêu công việc:

  • Đảm bảo không bị xuất toán chi phí khi Thuế thanh tra, kiểm tra
  • Tránh được toàn bộ những rủi ro không đáng có, hạn chế tới mức thấp nhất những chi phí nộp phạt cho Doanh nghiệp

Bảng giá dịch vụ dọn dẹp và hoàn thiện sổ sách

Số năm cần hoàn thiện

Số lượng chứng từ / năm

Phí dịch vụ (vnđ/năm)

01 năm

Từ 01 đến 500

8.000.000 – 15.000.000

Từ 500 hóa đơn trở lên

15.000.000 – 24.000.000

02 năm

Từ 01 đến 500

6.000.000 – 12.000.000

Từ 500 hóa đơn trở lên

12.000.000 – 18.000.000

03 năm trở lên

Theo số lượng chứng từ và tính chất các công việc

Báo giá sau khảo sát

 

=>Khuyến mại cuối năm

Để tri ân khách hàng cuối năm Acvina chúng tôi miễn phí dịch vụ soát xét cho các Doanh nghệp  có trụ sở văn phòng trên địa bàn nội thành thành phố Hà Nội

ACVINA - ĐIỂM TỰA NIỀM TIN!

anh_goi_dich_vu2

Phản hồi của bạn