Dịch vụ soát xét và dọn dẹp sổ sách cho doanh nghiệp

Bạn đang gặp khó khăn trong việc rà soát và dọn dẹp sổ sách năm cũ trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại đơn vị. Việc ra soát này sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn tránh được các rủi ro,sai sót không đáng có.

Nắm bắt được điều này Acvina cung cấp dịch vụ dò xét và dọn dẹp sổ sách cũ cho doanh nghiệp.

Acvina sẽ thực hiện các công việc như sau

-Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán

-Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

-Kiểm tra việc hạch toán các phần hành kế toán

-Kiểm tra việc lập và kê khai các báo cáo đã nộp cho Cơ quan thuế.

-Tư vấn, điều chỉnh các sai sót chưa phù hợp với quy định của pháp luật

-Thiết lập lại sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định pháp luật về thuế

-Làm việc và giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu

dịch vụ rà soát sổ sách

Mục tiêu công việc Acvina làm cho bạn

-Đảm bảo thuế GTGT không bị xuất toán khi Cơ quan thuế thanh tra, quyết toán

-Đối với các hóa đơn đầu vào: phát hiện kịp thời các hóa đơn không đủ điều kiện khẩu trừ, kê khai sai, hay hóa đơn đã bị thất lạc, hóa đơn mua của đơn vị bỏ trốn hoặc đơn vị buôn bán hóa đơn….;

-Đối với hóa đơn đầu ra: kiểm tra các hồ sơ liên quan để xác định thời điểm ghi nhận doanh thu, nếu cơ quan thuế phát hiện ghi nhận doanh thu không đúng thời điểm hay không ghi nhận doanh thu thì đơn vị sẽ bị phạt hoặc quy vào tội trốn thuế theo luật quản lý và sử dụng hóa đơn

-Đối với các báo cáo thuế: chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ tờ khai đã nộp với cơ quan thuế nhằm phát hiện những sai sót như khai chưa đúng các chỉ tiêu, các phụ lục đi kèm còn khai chưa đúng, chưa đầy đủ, các hóa đơn còn chưa hợp lệ… để tránh sai phạm trong việc khai báo thuế với cơ quan thuế.

-Đảm bảo hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị đúng, đủ điều kiện khi Cơ quan thuế thanh tra, quyết toán.

Hiện nay có đến 70-80% các Doanh nghiệp không có hệ thống sổ sách kế toán theo đúng quy định hoặc có nhưng sử dụng sai chế độ kế toán, số liệu trên sổ sách lộm cộm không ăn khớp với các báo cáo thuế.

Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực kế toán còn hạn chế, thiếu trách nhiệm trong công việc và còn một nguyên nhân phổ biến ở các DN là do nhân sự kế toán luôn luôn thay đổi nay người này mai người kia dẫn đến không thống nhất cách hạch toán.

- Hậu quả: Theo quy định về sổ sách kế toán nếu doanh nghiệp không thực đúng chế độ cơ quan thuế có quyền phạt hành chính do vi phạm quy chế SSKT và không quyết toán thuế thực tế  mà ấn định số thuế phải nộp cho DN trên doanh thu.

- Biện pháp: Chúng tôi sẽ giúp Doanh nghiệp phát hiện kịp thời các sai phạm và thực hiện điều chỉnh kịp thời trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra.

Đảm bảo không bị xuất toán thuế TNDN, TNCN và các loại thuế khác

- Phát hiện kịp thời sai phạm trong thu nhập tính thuế: Ghi nhận doanh thu ứng với các hợp đồng, chứng từ bán hàng hóa dịch vụ, các thu nhập khác…

- Phát hiện các chi phí bán hàng, các chi phí bất hợp lý không nằm trong quy định được trừ của cơ quan thuế, chi phí CCDC, TSCĐ…

- Phát hiện sai lệch giá vốn hàng hóa dịch vụ: Sai mã hàng, đơn giá vốn, thiếu chứng từ…

- Phát hiện sai phạm chi phí tiền lương: Hồ sơ nhân viên, mã số thuế TNCN, đối tượng chịu thuế và kê khai quyết toán thuế TNCN, xác định tỷ lệ an toàn đối với chi phí tiền lương…

- Cân đối và điều chỉnh lại các loại thu nhập, chi phí đảm bảo theo quy định cho phép của thuế.

Phản hồi của bạn