Download mẫu biểu kế toán theo thông tư 156

Download mẫu biểu kế toán theo thông tư 156

Thông tư 156 được ban hành và chính thức có hiệu lực từ  ngày 20/12/2013 chính vì thế mà 215 danh mục  mẫu biểu sẽ được thay thế bằng mẫu biểu mới. Để thuận tiện trong quá trình áp dụng khi cần mẫu biểu mới Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư  Giáo dục ACVINA chia sẻ với các bạn các loại mẫu biểu đó các bạn dowload về sử  dụng nhé.

Phần Download này sẽ download toàn bộ 215 danh mục biểu mẫu luôn để các bạn không phải đi tìm từng mẫu một nữa.

 

 

 1.  MẪU BIỂU THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
 2. KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ
 3. KHAI THUẾ GTGT
 4. KHAI THUẾ TNDN
 5. KHAI THUẾ TTĐB
 6. KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN
 7. KHAI THUẾ BVMT
 8. KHAI, HOÀN, MIỄN, GIẢM THUẾ TNCN
 9. KHAI THUẾ MÔN BÀI
 10. KHAI THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI
 11. PHÍ, LỆ PHÍ
 12. KHAI THUẾ NHÀ THẦU
 13. KHOÁN VÀ THUÊ TÀI SẢN
 14. KHAI THUẾ ĐỐI VỚI THỦY ĐIỆN
 15. KHAI THUẾ ĐỐI VỚI DẦU KHÍ
 16. ẤN ĐỊNH THUẾ
 17. NỘP THUẾ
 18. ỦY NHIỆM THU
 19. XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ
 20. GIẢM THUẾ
 21. XÓA NỢ TIỀN THUẾ
 22. HOÀN THUẾ
 23. THANH TRA KIỂM TRA THUẾ

Download tại đâyBIỂU MẪU THÔNG TƯ 156             

Các bài viết liên qua có thể bạn quan tâm:

Danh mục biểu mẫu kế toán theo thông tư 156 BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC

Phản hồi của bạn