Giới thiệu một số công việc của kế toán thuế

Hiện nay để tuyển được một nhân viên về kế toán đáng tin cậy, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao là không phải dễ. Vì hầu hết các bạn sinh viên học kế toán xong khi ra trường vào công ty đều phải lo bổ sung cho mình những kiến thức hữu ích trong ngành kế toán, nhất là đối với một người kế toán thuế. 

Vì chỉ cần sai xót một chút ít chứng từ, giấy tờ, hay một con số thôi cũng có khi gây thiệt hại cho doanh nghiệp cả tỷ đồng.

công việc của kế toán thuế

Chính vì thế mà để hiểu được tính chất quan trọng của người kế toán thuế, tôi xin giới thiệu tới bạn đọc những công việc của một người kế toán thuế cần phải làm:

-  Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.

-  Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.

-  Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theo
thuế suất.

-  Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty.

- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều
chỉnh giảm khi có phát sinh.

- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).

- Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.

- Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty.

- Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

- Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

- Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách.

- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.

- Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

- Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

- Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

- Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

- Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Trên đây là những công việc mà một người kế toán thuế phải làm, tùy theo vào từng lĩnh vực mà một người kế toán thuế còn phải làm những công việc mang tính đặc thù riêng. Nhưng nếu bạn đang có ý định học và làm trong lĩnh vực này thì nên tìm hiểu về những công việc trên để co một kiến thức vững vàng, có thêm kinh nghiệp trong nghề kế toán thuế hơn.

Phản hồi của bạn