Hạch toán hàng bán bị trả lại

Hạch toán hàng bán bị trả lại

Hàng bán trả lại

Định khoản

1. Nhận lại hàng bị trả lại

Nợ TK 154, 155, 156…
     Có TK 632                      Giá vốn hàng bán

2. Thanh toán với người mua số tiền hàng bán bị trả lại

Nợ TK 5212                          Hàng bán bị trả lại
Nợ TK 3331                        Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
     Có TK 111, 112, 131…

Mô tả nghiệp vụ

 1. Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, khách hàng thoản thuận với doanh nghiệp trả lại hàng đã mua
 2. Khách hàng xuất hàng và hóa đơn trả lại hàng
 3. Nhân viên kinh doanh nhận hóa đơn và hàng hóa
 4. Nhân viên kinh doanh đề nghị nhập kho hàng bị trả lại
 5. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 6. Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho
 7. Kế toán bán hàng căn cứ vào hóa đơn bán hàng do khách hàng trả lại, thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán

Các bước hạch toán trên phần mềm:

Nghiệp vụ hàng bán bị trả lại được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

 • Với vai trò Kế toán bán hàng => hạch toán nghiệp vụ trả lại hàng ban theo các bước sau:
  • Bước 1: Lập chứng từ ghi nhận hàng bán bị trả lại
   • Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Trả lại hàng bán.
   • Chọn chức năng Thêm, sau đó chọn hóa đơn bán hàng có phát sinh hàng bị trả lại:
   • Nhập thông tin về chứng từ giảm giá hàng bán, sau đó nhấn Cất.
  • Bước 2: Lập chứng từ nhập kho hàng bán bị trả lại
   • - Sau khi cất giữ xong chứng từ hàng bán bị trả lại, nhấn chọn chức năng Lập phiếu nhập trên thanh công cụ:
     • Kiểm tra thông tin chứng từ nhập kho đã được hệ thống lập căn cứ vào chứng từ hàng bán bị trả lại. Nếu có thông tin sai hoặc thiếu thì cập nhật lại
     • Sau đó nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ nhập kho vừa lập sang phân hệ Kho.
     • 1.Trường hợp phát sinh chi phí liên quan đến hàng bán bị trả lại, người dùng sẽ vào phân hệ Tổng hợp, chọn tab Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán.
     •        2. Trường hợp hàng bán bị trả lại không được chọn từ chứng từ bán hàng, người dùng phải khai báo các thông tin có trên chứng từ Trả lại hàng bán
     •       3. Trường hợp hàng bán được thanh toán ngay, sau khi chứng từ hàng bán bị trả lại, Thủ quỹ sẽ thực hiện Ghi sổ đối với Phiếu chi do hàng bán bị trả lại.
     •       4. Nếu hệ trên Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, người dùng tích chọn “Tự động lập phiếu xuất khi cất hoá đơn bán hàng và lập phiếu nhập khi cất hoá đơn trả lại hàng bán” thì khi cất chứng từ trả lại hàng bán, hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ nhập kho hàng bán bị trả lại để người dùng cập nhật thông tin.
     • * Với vai trò Thủ kho => ghi báo cáo tồn kho:
     • Vào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho:
     • Chọn chứng từ nhập kho hàng bán bị trả lại, sau đó nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Báo cáo tồn kho.
    • CÁC BẠN THAM KHẢO THÊM:
    • Hạch toán chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại

 

 

Phản hồi của bạn