Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC

Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC

Dưới đây là Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/01/2017. Các bạn download tại đây:

Kết quả hình ảnh cho download

CÁC BẠN NÊN THAM KHẢO THÊM BÀI NÀY:

Thông tư 133-2016 BTC có đặc điểm gì cần chú ý?

Phản hồi của bạn