Hướng dẫn để không bị khấu trừ 10% thuế TNCN

Nếu bạn tham gia làm cộng tác viên hoặc lao động thời vụ mà có mức thu nhập không cao, để  không bị khấu trừ 10% thuế TNCN mời các bạn tham khảo bài viết Hướng dẫn để không bị khấu trừ 10% thuế TNCN

Theo hướng dẫn tại điểm c,d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC  thì tiền thù lao, tiền công, tiền chi khác các tổ chức trả cho các cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trong trường hợp cá nhân nêu trên có tổng thu nhập trong năm ước tính sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (dưới 108 triệu/năm) thì cá nhân đó làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

Tải mẫu cam kết số  02/CK-TNCN tại đây

Phản hồi của bạn