Hướng dẫn kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

 Ngày 19/6/2013 Quốc hội đã thông qua Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Theo đó, phương pháp tính thuế GTGT có một số thay đổi về cách tính cũng như đối tượng áp dụng như sau:

a/ Đối tượng áp dụng:
• Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này (Luật số 31/2013/QH13);
• Hộ, cá nhân kinh doanh;
• Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;
• – Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này (số 31/2013/QH13);
b/ Cách tính:
Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x tỷ lệ %
Trong đó, tỷ lệ % được quy định như sau:
- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;
- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”
(Riêng hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, thì có cách tính khác:
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = (giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra – giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng) x thuế suất thuế giá trị gia tăng)
Theo các qui định trên, thì những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng sẽ có 2 sự lựa chọn phương pháp tính thuế:
i/ Hoặc là theo phương pháp trực tiếp (mặc định)
ii/ Hoặc theo phương pháp khấu trừ (phải thông báo đăng ký với cơ quan thuế)

Khác nhau như thế nào ?

Thứ nhất: kê khai doanh thu ( DT ) không phải khai thuế đầu ra đầu vào
Thứ hai: kê khai chi phí ( CP )
Lấy DT  - CP = lợi nhuận x thuế suất (0%,5%,10%(xem Biểu thuế suất áp dụng kê khai thuế pp trực tiếptheo Thông tư số 219/2013/TT-BTC  ) = thuế trực tiếp
Kiểu như làm cái nào thu thuế liền cái đó chứ không phải cuối năm
(Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp bạn ko cần quan tâm tới thuế VAT nữa. Bởi vì tất cả hóa đơn đầu vào của bạn (kể cả HD có VAT) đều đưa vào chi phí cả.
Kê khai theo PPTT thì không lập bảng kê mua vào (thực tế là PM cũng ko có bảng kê mua vào cho bạn lập).

Ngoại trừ 2 trường hợp sau:

Thứ 1: có vốn đầu tư vào tài sản cố định trên 1 tỷ
Thứ 2: có dự án ký kết hợp đồng với công ty nào đó trên 1 tỷ
Thì sẽ được áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ
Doanh nghiệp ráng cố gắng năm trong 2 trường hợp này nhé.

Phản hồi của bạn