Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khi kê khai không tránh khỏi có những sai sót. Vậy khi phát hiện sai sót bạn đã biết kê khai bổ sung điều chỉnh  hồ sơ khai thuế thế nào chưa? Sau đây Công ty ACVINA chia sẻ bài viết này dựa trên các thông tin hướng dẫn của tổng cục thuế Thành Phố Hà Nội

Nội dung cơ bản của các trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh trên hồ sơ khai thuế:

Nhóm 1: Sai sót về số liệu kê khai:

1.1. Lỗi 1: Kê khai sai chỉ tiêu [22]-thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT.

1.2. Lỗi 2: Kê khai sai chỉ tiêu [21] (mẫu 02/GTGT) – Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang

1.3. Lỗi 3: Kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT (số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ) không bằng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai (mẫu 02/GTGT) có cùng nội dung.

1.4. Lỗi 4: Kê khai sai MST của cá nhân tại các bảng kê kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN

Nhóm 2: Lỗi khai trùng

2.1. Lỗi 5: Tờ khai trùng số lần kê khai bổ sung trong cùng một kỳ tính thuế. 

2.2. Lỗi 6: DN kê khai sai trạng thái Tờ khai. DN đã nộp tờ khai chính thức, sau hạn nộp tờ khai DN lại tiếp tục nộp tờ khai chính thức thay vì phải nộp tờ khai bổ sung.

2.3. Lỗi 7: DN khai trùng kỳ tính thuế.

2.4. Lỗi 8: DN thực hiện kê khai sai phương pháp tính thuế

2.5. Lỗi 9: Doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế nhưng khi kê khai lại tích vào ô gia hạn trên tờ khai

Trên đây là 9 lỗi thường gặp các bạn thấy đơn vị mình vướng mắc vào trường hợp nào thì xem hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa

Bài viết khá dài đây là bài viết hướng dẫn rất chi tiết cho từng trường hợp có ví dụ kèm theo các bạn DOWNLOAD VỀ XEM TẠI ĐÂY

Kết quả hình ảnh cho download

 

Phản hồi của bạn