HV. Nguyễn Hồng Nhung

Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung

SĐT: 0972.103.425

Địa chỉ FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000293652673

Trước đây mình cũng học một khóa thực hành kế toán tổng hợp chuyên sâu tại ACVINA. Hiện nay mình đang làm kế toán tổng hợp cho một Công ty và nhận làm ngoài giờ cho 3 Công ty nữa. Mình nghĩ mình đã quyết định đúng khi tham gia khóa học tại ACVINA.

Chúc toàn thể CB, nhân viên Công ty Cổ phần Acvina sức khỏe.

Chúc Công ty ngày càng phát triển!

Cựu học viên

Nguyễn Hồng Nhung

Phản hồi của bạn