Kê khai thuế GTGT những điều cần lưu ý

Khi kê khai thuế GTGT rất nhiều kế toán không hiểu rõ đối tượng  áp dụng từng phụ lục  hoặc trên từng phụ lục có  rất nhiều chỉ tiêu nhưng kế toán cũng ít người hiểu rõ tại sao lại kê vào mục này mà không kê  khai vào mục khác. Bài viết này xin nêu ra một số lưu ý khi kê khai thuế GTGT để các kế toán cùng vào tham khảo.

DSC_0201

Chỉ tiêu 1 trên  phụ lục 01-2/GTGT của tờ khai thuế có quy định

” Toàn bộ hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế của HHDV dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT của NNT mua vào trong kỳ tính thuế đáp ứng đủ điều kiện về hoá đơn chứng từ được ghi trong chỉ tiêu này (bao gồm cả TSCĐ dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, trừ TSCĐ chuyên dùng để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh – không phân biệt nguồn vốn đầu tư).”

Ở mục này khi kê khai thuế các bạn cần chú ý mấy vấn đề:

- Thứ nhất: Nếu đơn vị bạn kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế (0%, 5%, 10%) thì toàn bộ các hóa đơn, chứng từ đầu vào đủ điều kiện khấu trừ  sẽ khai vào mục này

- Thứ hai: Nếu đơn vị bạn kinh doanh cả hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế và hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế mà có phát sinh mua TSCĐ để dùng chung cho 2 lĩnh vực thì hóa đơn đó cũng sẽ được kê khai vào mục này nghĩa là số thuế đó không phải phân bổ như các hóa đơn dùng chung khác mà được khấu trừ toàn bộ.

- Thứ ba: Khi đơn vị bạn có phát sinh tờ khai nhập khẩu mà chưa nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu thì số thuế GTGT của hàng nhập khẩu chưa được khấu trừ khi nào nộp thuế có biên lai nộp thuế sẽ khai vào mục này.

Chỉ tiêu 2 trên phục lục 01-2/GTGT có quy định

Toàn bộ hoá đơn GTGT, chứng từ, biên lai nộp thuế của HHDV dùng riêng cho SXKD HHDV không chịu thuế GTGT, không được khấu trừ thuế  và các hóa đơn không đủ điều kiện để khuấ trừ (HHDV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT bao gồm cả hoá đơn mua TSCĐ chuyên dùng để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh – không phân biệt nguồn vốn đầu tư; hoá đơn ghi không đủ chỉ tiêu, tẩy xoá…  quy đinh tại  Nghị định số 51/2010/NĐ- CP; Thông tư số 153/2010/ TT- BTC ngày 28-9-2010) mua vào trong kỳ tính thuế được kê khai vào chỉ tiêu này.

Ở mục này các bạn cần hiểu rõ những trường hợp hóa đơn, chứng từ không đủ điều kiện khấu trừ bao gồm:

+ Hóa đơn, chứng từ có giá trị trên 20 triệu mà thanh toán bằng tiền mặt, hoặc đến thời hạn thanh toán mà chưa có chứng từ thanh toán.

+ Các hóa đơn đã quá thời hạn kê khai (quá 06 tháng)

+ Các hóa đơn, chứng từ  đầu vào phục vụ cho lĩnh vực  bán ra không chịu thuế.

+ Chứng từ mua TSCĐ là ô tô chở người từ 09 chỗ chở xuống (mua không phải để kinh doanh vận tải, du lịch hay cho thuê tài chính) có giá trị vượt quá 1,6 tỷ đồng.

Chỉ tiêu 3 trên phụ lục 01-2/GTGT có quy định

Đối với hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT (NNT không hạch toán riêng được cho từng loại dùng cho HHDV chịu thuế hoặc không chịu thuế) thì được kê trong chỉ tiêu này. (Không bao gồm TSCĐ dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế GTGT đã kê ở chỉ tiêu 1)

Chỉ tiêu này các bạn chú ý là chỉ khi đơn vị có kinh doanh 2 lĩnh vực bán ra chịu thuế GTGT và bán ra không chịu thuế GTGT mà có phát sinh chứng từ hóa đơn dùng chung không phân biệt được thì khi kê khai thuế mới khai vào chỉ tiêu này và khi có phát sinh khai vào mục này thì các bạn phải chọn thêm phục lục 01-4A/GTGT để phân bổ số thuế GTGT .

Chỉ tiêu 5 trên phụ lục 01-2/GTGT quy định

NNT kê khai toàn bộ các hoá đơn đầu vào của HHDV bán đại lý đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng và các hoá đơn nhận hàng uỷ thác nhập khẩu vào nhóm chỉ tiêu này.

Như hướng dẫn thì chỉ tiêu này các bạn chú ý không phải là để kê khai các hóa đơn thông thường hay các hóa đơn bán lẻ như một số bạn vẫn nghĩ nhé. Vì hóa đơn thông thường theo quy định không phải kê khai thuế, còn hóa đơn bán lẻ không được tính vào chi phí và không phải hóa đơn GTGT nên cũng không phải kê khai trên tờ khai thuế.

 

 

 

 

 

- Chỉ tiêu 2: Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ

- Chỉ tiêu 3: Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ

- Chỉ tiêu 4: Hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ

- Chỉ tiêu 5: Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai mẫu 01/GTGT

Phản hồi của bạn