Kế toán viên cần lưu ý một số vấn đề khi hạch toán

Kế toán viên cần lưu ý một số vấn đề khi hạch toán

Thông thường kế toán viên thường hay đảm trách các công việc ở các phần hành ví dụ phần hành lương, phần hành kho… Vì chưa có kinh nghiệm nên không tránh khỏi lúng túng. ACVINA xin đưa ra một số lưu ý cho các bạn  như  sau

1 Kế toán phần hành lương

Hàng tháng theo dõi chấm công, tính lương, tính thuế TNCN, tính các khoản trích theo lương (nếu có)

Ngoài ra các hồ sơ tài liệu cần lưu giữ
- Hợp đồng lao động , hồ sơ nhân sự
- Quyết định tuyển dụng, quyết định tăng lương, quy chế lương công ty.
- Bảng lương và các chứng từ thanh toán lương.
- Thẻ lương nhân viên có chữ ký của người nhận, UNC chuyển lương qua Ngân hàng.
- Các biên lai khấu trừ thuế cho các lao động không ký hợp đồng, các lao động nghỉ việc giữa năm.
- Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh có xác nhận của cơ quan thuế của từng nhân sự.
- Bản sao công chứng hộ chiếu, visa của các cá nhân người nước ngoài.
- Các ủy quyền quyết toán thuế của các lao động quyết toán thuế tại doanh nghiệp.
- Các giấy tờ khác liên quan.

2. Kế toán phần hành tài sản

Khi phát sinh mua TSCĐ bạn phải thu thập được bộ hồ sơ đầy đủ của TSCĐ đó như hóa đơn mua tài sản, biên bản bàn giao, hợp đồng mua bán, hoặc tờ khai nhậ khẩu (nếu có)… Hàng tháng các bạn phải mở sổ theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, lập bảng trích khấu hao TSCĐ và đăng ký phương pháp trích khấu hao với cơ quan thuế.

3. Kế toán phần hành hàng tồn kho

- Phải nhớ kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12 trong năm.
- Ghi nhận hàng tồn kho phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ như ghi phiếu nhập kho,
- Biên bản giao nhận hàng, biên bản đánh giá chất lượng hàng tồn kho.
- Phải thực hiện đối chiếu thường xuyên giữa thủ kho và kế toán.
- Phải đảm bảo không được xảy ra chênh lệch kiểm kê thực tế và sổ kế toán, thẻ kho, chênh lệch sổ chi tiết, sổ cái, bảng cân đối kế toán.
- Phải xây dựng quy chế quản lý vật tư, hàng hóa, định mức tiêu hao vật tư và định mức phù hợp nhất.
- Phải có sự tách biệt giữa thủ kho, kế toán hàng tồn kho, bộ phận mua hàng, nhận hàng.
- Lập phiếu nhập xuất kho kịp thời, không hạch toán xuất kho khi chưa ghi nhận nhập kho.
- Phiếu nhập xuất kho phải với đúng quy định, phải tránh các lỗi sau đây: không đánh số thứ tự, viết trùng số, thiếu chữ kí, các chỉ tiêu không nhất quán…
- Phải lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu nhập xuất kho.
- Phải lập bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn định kỳ hàng tháng, hàng quý; bảng tổng hợp số lượng từng loại nguyên vật liệu tồn kho để đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán.
- Lập bảng kê tính giá đối với từng loại hàng tồn kho.
- Phải lập biên bản kiểm nghiệm vật tư nhập kho,đối với các loại mua hàng sai quy cách, chất lượng, chủng loại… không nên hạch toán nhập kho.
-Phải tránh tuyệt đối tình trạng hạch toán sai: không hạch toán theo phiếu xuất vật tư và phiếu nhập kho vật tư đã xuất nhưng không dùng hết mà chỉ hạch toán xuất kho theo số chênh lệch giữa phiếu xuất vật tư lớn hơn phiếu nhập lại vật tư.
- Số liệu xuất kho phải đúng với số liệu thực xuất.
- Xuất nhập kho phải đúng với thực xuất, thực nhập không được ghi số liệu khống.
- Biên bản hủy hàng tồn kho kém phẩm chất phải ghi rõ phương pháp kĩ thuật sử dụng để tiêu hủy.
- Nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa kém chất lượng theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp phải được xuất ra khỏi sổ sách.
- Phài hạch toán phế liệu thu hồi. Nguyên vật liệu xuất thừa cần được hạch toán nhập lại kho.

4. Kế toán giá thành sản phẩm, dịch vụ

Kế toán phải xây dựng bản định mức tiêu hao NVL cho các sản phẩm chính.
Chi phí sản xuất phải được theo dõi chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí (Phân xưởng, bộ phận sản xuất, đội sản xuất, công trường,. . .); theo loại, nhóm sản phẩm, hoặc chi tiết, bộ phận sản phẩm; theo từng loại dịch vụ hoặc từng công đoạn của lao vụ, dịch vụ.
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào giá trị hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.

Chúc các bạn sẽ trở thành một kế toán giỏi!

MỘT SỐ BÀI VIẾT CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

 

Những việc kế toán cần phải làm vào cuối năm

49 câu hỏi thường gặp về thuế GTGT và hóa đơn

 

Phản hồi của bạn