Kế toán xây dựng và những công việc phải làm.

Hiện nay ngành xây dựng là một trong những ngành mang đặc thù riêng, kế toán xây dựng cũng được đào tạo theo một chương trình riêng để phù hợp với những công việc của ngành xây dựng.

Số lượng công ty, doanh nghiệp làm trong nghề xây dựng chiếm một số lượng không nhỏ, nhưng kế toán xây dựng thì rất ít, hầu như các doanh nghiệp công ty, đơn vị khi tuyển kế toán về đều phải gửi đi đào tạo lại cho phù hợp với công việc của một người kế toán xây dựng.

những công việc của người kế toán xây dựng

Thế vậy công việc của một người kế toán xây dựng là gì mà lại thiếu người theo đuổi tới thế, có phải công việc rất nặng nhọc, vất vả hay khó làm tới thế. Để cho các bạn có một cái nhìn sâu sắc hơn về nghề nghiệp của một người kế toán xây dựng, từ đó bạn có thể có cái nhìn tổng quan sâu sắc hơn về một ngành mà mang đặc trưng riêng. Từ đó nếu bạn yêu thích và đang có ý định theo đuổi nghề kế toán xây dựng có thể lường trước được hết những công việc mà mình phải làm.

Công việc đầu tiên của người kế toán xây dựng đó là:

Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất mát, hư hỏng…

Công việc thứ 2 cần phải làm đó là:

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giá thành, hạng mục công trình từng loại sản phẩm, đề xuất khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả.

Công việc thứ 3 đó là:

Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác xây dựng đã hoàn thành. Định kỳ kiểm kê và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định.

Công việc thứ 4 của một người kế toán đó là:

Lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành công trình xây lắp, cung cấp chính xác kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý của Giám đốc.

Việc thứ 5 phải làm đó là:

Làm Báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc quản trị.

Công việc tiếp theo đó là:

Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học.

Việc cuối cùng là:

Làm các công việc khác, do cán bộ lãnh đạo phân công.

Trên đây là những công việc chính mà bất kì một doanh nghiệp, đơn vị nào trong nghề xây dựng phải làm. Ngoài ra mỗi một công ty, doanh nghiệp thì người kế toán còn phải làm một số công việc khác tùy theo vào năng lực, và sự phân công của bạn lãnh đạo.

Thế nhưng nếu bạn có ý định làm cái nghề này thì hãy tìm hiểu những công việc trên để có được cho mình một chút kiến thức, sự tự tin cũng như hiểu được công việc của một người kế toán phải làm.

Phản hồi của bạn