KHOÁ HỌC THỰC HÀNH ỨNG DỤNG HÀM EXCEL VÀO CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Kỹ năng sử dụng Excel là yêu cầu hàng đầu đối với công việc kế toán và các nhà quản lý. Dù cho bạn làm việc tại công ty đa quốc gia với các phần mềm kế toán hiện đại hay chỉ quản lý sổ sách cho một cơ sở kinh doanh nhỏ, hiểu biết và sử dụng thuần thục Excel sẽ là một lợi thế  giúp công việc của bạn hiệu quả hơn rất nhiều.

Mục tiêu khoá học:

♦  Khóa học “Thực hành excel cho kế toán” trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, công cụ để làm chủ một trong những phần mềm doanh nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử ngành CNTT. Xuyên suốt chương trình, học viên sẽ tìm hiểu cách ứng dụng những tính năng có sẵn của Excel để giải quyết các bài toán về ghi chép, sắp xếp dữ liệu, phân tích và báo cáo kế toán, tài chính, phục vụ cho việc ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

♦  Các ví dụ, bài tập, mô hình đưa ra trong khóa học đều liên quan tới công việc hàng ngày của một kế toán  và nhà phân tích tài chính cũng như lãnh đạo doanh nghiệp. Các giải pháp tính lương, tính thuế, khấu hao, báo cáo tài chính, thẩm định dự án đầu tư, v.v không chỉ được giới thiệu với mục đích học tập mà còn có thể sử dụng được ngay trong thực tế.

♦  Mục đích cuối cùng của chúng tôi từ khóa học này là giúp các bạn đạt được tầm cao mới trong công việc với công cụ quen thuộc hàng ngày là Excel.

* Nội dung khoá học:

 

Phần 1:Giới thiệu các công cụ, hàm excel thông dụng trong công tác tài chính kế toán áp dụng phổ biến cho việc mở sổ sách và lập bảng biểu Lọc dữ liệu: filter (cơ bản và nâng cao), sortdata

Hàm làm tròn: Round, roundown, roundup

Nối chuỗi: &, hàm indirect

Tạo group trong bảng tính

Hàm Sub-total

Hợp nhất 2 cột dữ liệu trong excel

Hàm đếm: COUNT, countif,

Các hàm ngày, tháng, thời gian: month, year, timevalue, today, workday, year

Phần 2:Một số hàm nâng cao sử dụng trong quá trình lập dự toán,phân tích báo cáo tài chính và một số các báo cáo quản trị lien quan đến tính toán
  • Chuỗi: left, right, mid, find, len
  • Mảng:

+ Hàm if (and, or)

+ Hàm sumif, sumproduct, sumifs

+ Hàm vlookup, hlookup, index, match

+ hàm count, counta, countif, countifs

  • Liên kết

+ Thiết lập các danh mục

+ Đặt HYPERLINK

+ Trích xuất dữ liệu giữa các bảng.

+ Các mẹo khi thiết lập bảng tính, sử dụng các công cụ có sẵn cho bảng tính.

Phần 3:Các ứng dụng khác khi sử dụng excel của người làm công tác tài chính, kế toán  Hàm tính thuế TNCN

Bảng chấm công, tính lương – phần này chỉ giới thiệu đơn giản

Theo dõi các khoản vay

Tính tỷ lệ thưởng theo doanh thu

Tạo file theo dõi tạm ứng hoàn ứng

Quản lý kho, thẻ kho

Tính khấu hao TSCĐ

Phân tích báo cáo tài chính – dạng đơn giản

 

  • Thời lượng học 06 buổi
  • Thời gian học và học phí

Thời gian học

Ca tối: từ 19 – 21h

Từ thứ 2 đến T7

Học phí

800.000đ/khóa

 

Phản hồi của bạn