Khóa học dành cho người trái chuyên nghành

Khóa học dành cho người chưa biết gì về kế toán

Khóa học dành cho người chưa biết gì về kế toán

September 15, 2013 5:05 pm

Hiện nay có khá nhiều Công ty tuyển kế toán họ không cần bằng cấp mà chỉ cần có ​kinh nghiệm​, làm được việc.​ C​ác bạn học​ ​chuyên ngành ​khác không phải là kế toán ra ​mà​ không xin được việc thì các bạn nên tham khảo khóa học này. K​hóa học này chúng tôi […]

xem tiếp...
  • quảng cáo sidebar
  • Phản hồi của bạn