Lập hóa đơn sai thời điểm, người mua có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Khi đi làm thực tế rất nhiều các Doanh nghiệp mua bán với nhau, nhưng thường xảy ra tình trạng hàng giao rồi mà lại chưa xuất hóa đơn. Trường hợp này gặp rất nhiều ở các đơn vị xây dựng. Vậy nên khi kế toán gặp phải rất băn khoăn không biết thuế có chấp nhận khoản chi phí này không?

Về vấn đề này trước đây trên các diễn đàn các bạn kế toán cũng tranh cãi rất nhiều. Thậm trí có nhiều bạn hỏi bên luật và mình đọc thấy bên luật cũng trả lời là không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế, nhưng các bạn cứ yên tâm trong trường hợp này Cơ quan thuế chỉ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm đối với bên nhà cung cấp thôi vì theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC thì ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa của người mua, không phân biệt đã thu được tiên hay chưa thu được tiền. Nếu doanh nghiệp cung ứng sản phẩm/dịch vụ thực hiện khâu thu tiền trước hoặc thu tiền trong khi chuyển giao sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng thì ngày thu tiền chính là ngày lập hóa đơn., còn bên mua vẫn được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN chỉ cần bên mua có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu như: báo giá, hợp đồng, biên bản bàn giao tại thời điểm giao hàng thì bên mua vẫn được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. (Tại công văn số 2731/TCT-CS ngày 20/06/2016 Cục thuế trả lời chi cục thuế Hà Nam có nói rất rõ về điều này)

Các bạn tải công văn về tham khảo nhé 

Tải công văn tại đây: DOWNLOAD

Phản hồi của bạn