Mẫu biểu, thủ tục xin cấp lại sổ BHXH

Căn cứ theo Mục 1 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định hồ sơ cấp lại Sổ BHXH, thẻ BHYT, và điều chỉnh nội dung đã ghi trên Sổ BHXH, thẻ BHYT công ty  ACVINA tổng hợp giúp các  bạn kế toán nhà mình cụ thể như sau:

 

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS (giống như trên)

- Sổ BHXH đã cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Sổ BHXH;

- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03 theo QĐ 959)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Sổ BHXH;

- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03 theo QĐ 959)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);

- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường hợp thay đổi thông tin).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

CÁC BẠN THAM KHẢO THÊM BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thay đổi, điều chỉnh tăng, giảm đóng BHXH

Thủ tục tham gia bảo hiểm lần đầu

 

Phản hồi của bạn