Mẫu công văn giải trình chênh lệch thuế thu nhập cá nhân

CÔNG TY KẾ TOÁN ACVINA

Số:……………………………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm….

 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Chênh lệch giữa quyết toán thuế TNCN với BCTC năm 2015)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Tên đơn vị: Công ty kế toán ACVINA

Địa chỉ: phòng 1504 nhà A5 làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0106351632

Ngày …tháng … năm … chúng tôi có nhận được thông báo số … của Chi cục thuế quận … yêu cầu giải trình về số chênh lệch giữa tổng thu nhập chịu thuế TNCN trên tờ khai quyết toán thuế TNCN 2015 so với chỉ tiêu “tiền chi trả cho người lao động” (mã số B3) trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015.

Cụ thể

Tổng số tiền thu nhập chịu thuế  825.650.000(đ) Tiền chi trả cho người lao động  948.560.000(đ) Chênh lệch 122.910.000 (đ)

 

Sau khi rà soát, kiểm tra hồ sơ chúng tôi xác nhận số chênh lệch trên là đúng và chúng tôi xin giải trình như sau

  1. Năm 2015 tổng tiền chi trả cho người lao động là : 948.560.000(đ) trong đó:

-         Tiền ăn trưa là 81.600.000(đ) = 10 lao động x 680.000đ x 12 tháng

-         Tiền đồng phục 50.000.000(đ) = 10 lao động x 5.000.000đ

-         Tiền làm thêm giờ theo quy định có chứng từ đầy đủ là 8.690.000(đ)

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính thì khoản tiền ăn trưa, tiền đồng phục, tiền làm thêm giờ theo quy định thì được loại ra khỏi thu nhập chịu thuế của người lao động nên chúng tôi không đưa vào chỉ tiêu thu nhập chịu  thuế, chỉ  tiêu [11] trên phụ lục 01-BK/TNCN trên tờ khai quyết toán. Vi vậy trên tờ khai quyết toán với BCTC mới có sự chênh lệch số tiền 122.910.000 như trên.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:-         Như trên-         Lưu Công ty

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Giám đốc

 

 CÁC BẠN DOWNLOAD MẪU NÀY: TẠI ĐÂY

 

 

Phản hồi của bạn