Mẫu sổ chuẩn Excel theo QĐ48

Chào các bạn để phục vụ cho việc tự hạch toán của bộ chứng từ Thương mại mà Công ty ACVINA đã gửi cho các bạn được thuận lợi. Đây là mẫu sổ chuẩn file Excel các bạn download về để sử dụng nhé!

Download

Phản hồi của bạn