Một số sai sót kế toán thường gặp

Một số sai sót kế toán thường gặp

Nhắc đến các sai sót thường gặp trong kế toán thì không thể không kể đến các lỗi mà các bạn kế toán thường hay mắc phải trong các nghiệp vụ như kê khai thuế GTGT hàng tháng, kê khai thuế thu nhập hàng năm, dưới đây là một số lỗi mà cho dù là rất cẩn thận nhưng không không ít bạn kế toán khi bắt tay vào làm vẫn thường hay mắc phải Công ty dịch vụ kế toán và đào tạo kế toán ACVINA xin đưa ra để các bạn tham khảo nhằm tránh được những lỗi cơ bản không nên có này nhé!

 Kê khai thuế GTGT hàng tháng

 • Thiếu chỉ tiêu 5 (dòng thuế GTGT được khấu trừ)
 • Nhầm lẫn giữa các dòng làm sai lệch nội dung của tờ khai.
 • Nhân viên kế toán làm cho nhiều công ty khác nhau, khi lập tờ khai bằng máy tính quên thay đổi mã số thuế, tên công ty, địa chỉ …. của công ty.
 • Gộp doanh thu và thuế đầu ra của nhiều thuế suất ghi chung vào một dòng
 • Không tính gộp cả doanh thu của HHDV không chịu thuế GTGT vào chỉ tiêu 1.
 • Cấn trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.
 • Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.
 • Kê khai khấu trừ 3% đối với hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng mua về không phải để bán ra.
 • Không tách riêng bảng kê Hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng được khấu trừ tỷ lệ 3% . Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng đã chặn trừ tại nguồn :
 • Hàng tháng đã chặn trừ thuế thu nhập của người lao động nhưng chiếm dụng không kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo qui định của pháp lệnh thuế thu nhập.
 • Những đơn vị có nộp thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài, không lập riêng tờ khai hoặc đã kê khai lẫn lôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài.

♦ Kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng năm :

 • Không chủ động kê khai đúng thời gian theo qui định của Luật thuế, bị cơ quan thuế nhắc nhở, xử phạt hành chính.
 • Đơn vị tính: Nội dung số liệu không tương ứng với đơn vị tính đã ghi bên trên biểu mẫu.
 • Không ghi đầy đủ các khoản chi phí theo đúng mẫu qui định.
Phản hồi của bạn