Mua ti vi, tủ lạnh hỏng về dạy học thì làm sao để đưa được vào chi phí

Nếu bạn làm kế toán cho Công ty chuyên dạy sửa chữa ti vi, tủ lạnh khi hướng dẫn thực hành thì cần phải có các ti vi, tủ lạnh bị hỏng để cho học viên thực hành. Vậy bạn phải làm cách nào để đưa các chi phí đó vào chi phí hợp lý?

Đây là câu hỏi tình huống mà trong quá trình phỏng vấn chúng tôi đưa ra và thấy rất nhiều kế toán lúng túng không biết. Nên chúng tôi xin nêu lên đây để các bạn cùng tham khảo.

Căn cứ điểm 2.4 điều 6 thông tư 78 có quy định chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua theo mẫu số 01/TNDN bao gồm  các trường hợp:

- Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

=> Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp Công ty có mua ti vi tủ lạnh cũ của người dùng hoặc mua lại của người đi thu gom phế liệu về để dạy học viên thực hành thì kế toán lập bảng kê mẫu 01/TNDN  kèm theo thông tư 78  để đưa chí phí đó vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, đồng thời để cho chặt chẽ thì kế toán cần lưu lại các loại hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc mua bán đó như:

+ Hợp đồng kinh tế 

+ Biên bản giao nhận hàng hóa, tài sản…

(tùy vào trường hợp mua bán xe cộ, máy móc… giá trị lớn)

+ Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, hiện chưa có quy định bắt buộc khoản thanh toán trên 20tr phải thanh toán bằng chuyển khoản với trường hợp này

+ Bảng kê theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC

Khi hoàn thành thủ tục kế toán hạch toán:

TH mua về nhâp kho rồi xuất dùng dần

-    Khi mua về

Nợ 153

    Có 1111;1121

-     Xuất dùng nhiều kỳ ( sử dụng cho nhiều lớp)

-      Nợ 242

Có 153

Cuối tháng, quý kế toán hạch toán phân bổ

Nợ 154

Có 242

TH xuất dùng 1 kỳ

Nợ 154

Có 153

Phản hồi của bạn