Mức nộp phạt khi chậm đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Mức nộp phạt khi chậm đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 129/2013/QĐ-CP:

Trước khi quan tâm đến mức nộp phạt như thế nào thì các bạn phải biết QUY ĐỊNH THỜI GIAN NỘP THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CHO CƠ QUAN THUẾ ĐÃ NHÉ

“1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp”.

 Như vậy, NNT là tổ chức, doanh nghiệp nếu chậm thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế mà không có thêm tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ (quy định tại Điều 9, Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012) thì sẽ bị xử phạt với mức phạt bằng trung bình cộng của mức thấp nhất và cao nhất của điều khoản tương ứng với hành vi vi phạm. Mức xử phạt đối với NNT là cá nhân bằng ½ mức xử phạt đối với NNT là tổ chức, doanh nghiệp.

 Ví dụ: Hành vi nộp thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày (không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ) thì đối với tổ chức, doanh nghiệp bị xử phạt ở mức 1.400.000đ, đối với cá nhân bị xử phạt ở mức 700.000đ.

Phản hồi của bạn