Nghiệp vụ Giảm giá hàng bán

Nghiệp vụ Giảm giá hàng bán

 

Định khoản

Nợ TK 521                           Giảm giá hàng bán
Nợ TK 3331                         Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
     Có TK 111, 112, 131… 

Mô tả nghiệp vụ

 1. Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, khách hàng thoản thuận với doanh nghiệp, đồng thời lập biên bản về việc giảm giá hàng bán
 2. Kế toán bán hàng lập hóa đơn giảm giá hàng bán để giao cho khách hàng
 3. Kế toán bán hàng hạch toán khoản giảm giá hàng bán và ghi sổ kế toán

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ giảm giá hàng báng được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Với vai trò Kế toán bán hàng => hạch toán nghiệp vụ giảm giá hàng bán theo các bước sau: 
 • Bước 1: Lập chứng từ giảm giá hàng bán
  • Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Hóa đơn
  • Chọn chức năng Thêm\Hóa đơn giảm giá hàng bán:

 Chọn hóa đơn bán hàng có phát sinh hàng hóa cần phải giảm giá hàng bán

 • Nhập thông tin về chứng từ giảm giá hàng bán, sau đó nhấn Cất.
 • Bước 2: Cấp hóa đơn giảm giá hàng bán
  • Trên chứng từ hóa đơn bán hàng, người dùng chọn chức năng Cấp số hóa đơn
  • Chọn thông tin về hóa đơn GTGT sẽ cấp, sau đó nhấn Cấp số
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu Hóa đơn GTGT

1. Để thực hiện được chức năng cấp hóa đơn GTGT cho khách hàng, trước đó người dùng phải thực hiện chức năng Khởi tạo mẫu hóa đơn và Thông báo phát hành hóa đơntrên phân hệ Quản lý hóa đơn
        2. Trường hợp giảm giá hàng bán không được chọn từ chứng từ bán hàng, người dùng phải khai báo các thông tin có trên chứng từ Hoá đơn giảm giá hàng bán
      3. Trường hợp hàng bán được thanh toán ngay, sau khi chứng từ giảm giá hàng bán được lập, Thủ quỹ sẽ thực hiện Ghi sổ đối với Phiếu chi do giảm giá hàng bán

Các bạn tham khảo thêm các bài liên quan:

Hạch toán hàng bán bị trả lại

Phản hồi của bạn