Nguyễn Quỳnh Trang

Họ và Tên: Nguyễn Quỳnh Trang

Sinh ngày 1 Tháng 7 năm 1985

Quỳnh Trang cũng đã từng là học viên của Dịch vụ kế toán ACVINA

Các bạn cần tham khảo về khóa học thực hành kế toán mà Quỳnh Trang đã học thì kết nối với Quỳnh Trang nhé:

https://www.facebook.com/trang.trinhthiquynh.5

Phản hồi của bạn