Nội dung chương trình học miễn phí 5 buổi

Sẽ có nhiều bạn hỏi nội dung học 5 buổi chương trình hỗ trợ miễn phí 5 buổi tại ACVINA cụ thể sẽ được học gì?

Dưới đây là nội dung 5 buổi học như sau:

Buổi 1:

- Giới thiệu về chương trình học, công ty được thực hành, phương thức học

- Dắt tay thực hành từng nghiệp vụ hạch toán phát sinh

Buổi 2:

- Dắt tay thực hành hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ

Buổi 3:

- Chỉ dẫn thực hành cách vào sổ chi tiết, sổ cái các loại tài khoản phát sinh

Buổi 4:

- Chỉ dẫn và thực hành các bước lên báo cáo tài chính

Buổi 5:

Chỉ dẫn và thực hành cách kê khai thuế và một số chú ý về các sắc thuế chính(Nếu  các nhóm học nhanh, tùy vào năng lực từng nhóm)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY TẠI ĐÂY:

Chương trình hỗ trợ 5 buổi miễn phí tháng 11

 

 

 

Phản hồi của bạn