Quy định mới về xử phạt hành chính thuế

Ngày 16/10/2013 Chinh phủ ban hành nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.
Bãi bỏ các nghị định 98/2007/NĐ-CP, Nghị định 13/2009/NĐ-CP.
Áp dụng các quy định về xử phạt, hoãn, miễn, giảm tiền phạt và các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lợi đối với trường hợp vi phạm hành chính về thuế xảy ra trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới phát hiện hoặc xem xét giải quyết.
Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân tổ chức bị xử phạt còn khiếu nại thì được giải quyết theo quy định pháp luật tại thời điểm hành vi vi phạm được thực hiện
Phản hồi của bạn