Quy trình hạch toán công ty du lịch theo TT200

Quy trình hạch toán kế toán đối với loại hình Công ty du lịch như thế nào. Công ty ACVINA mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé! 

Quy trình hạch toán loại hình Công ty du lịch theo TT200

1.Chi phí vận chuyển (Khi DN không có ô tô phải đi thuê vận chuyển khách), hoặc đi bằng máy bay thì có chi phí vé máy bay       

Bút toán hạch toán:

Nợ 621 ( chi tiết theo tour)

Nợ 133

      Có 111,112,331

2. Chi phí tiền ăn uống, phòng nghỉ , vé , thuê địa điểm tổ chức vui chơi theo hợp đồng

Bút toán hạch toán:

Nợ 621 ( chi tiết theo tour)

Nợ 133

    111,112,331

 3. Nếu thuê hướng dẫn viên du lịch qua một đơn vị khác

Bút toán hạch toán:

Nợ 627 ( chi tiết theo tour)

Nợ 133

     Có 111, 112

4. Nếu hướng dẫn viên là nhân sự của Công ty mình

Bút toán hạch toán:

Nợ 622 ( chi tiết theo tour)

     Có 334

 5. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận dịch vụ, (Phân bổ vào từng tour)

Bút toán hạch toán:

Nợ 627

      Có 214

6. Phân bổ chi phí CCDC cho bộ phận dịch vụ (Phân bổ vào từng tour)

Bút toán hạch toán:

Nợ 627

      Có 242

7. Khi Tour hoàn thành kế toán ghi nhận doanh thu 

Bút toán hạch toán:

Nợ 131, 111,112

     Có 5113 (Chi tiết theo từng tour)

     Có 3331

 Đồng thời tâp hợp toàn bộ chi phí của Tour đó để kết chuyển vào giá vốn

Bút toán hạch toán:

Nợ 154 (Chi tiết theo từng tour)

     Có 621 (Chi tiết của tour đó)

     Có 622 (Chi tiết của tour đó)

     Có 627 (Chi tiết của tour đó)

Kết chuyển chi phí SXKD dở dang sang giá vốn

Nợ 632 (Chi tiết theo từng tour)

    Có 154 (Chi tiết theo từng tour)

CÁC BẠN THAM KHẢO THÊM BÀI VIẾT SAU:

Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Mua ti vi, tủ lạnh hỏng về dạy học thì làm sao để đưa được vào chi phí

 

Phản hồi của bạn