Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.1.5

Công ty đào tạo kế toán ACVINA cung cấp cho dân kế toán tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK phiên bản 3.1.5. Tài liệu đầy đủ, dễ hiểu, dễ sử dụng cho tất cả các bạn.
Có nhiều bạn làm kế toán nhưng chưa biết cách sử dụng phần mềm HTKK đúng cách, vậy chúng tôi cung cấp cho các bạn tài liệu kế toán sử dụng phần mềm đơn giản dễ hiểu. Qua đây các bạn có thể sử dụng một cách tối đa các chức năng của phần mềm làm tăng hiệu suất công việc.

Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người kê khai thuế  hiểu rõ các quy định, hướng dẫn kê khai thuế và cách thức sử dụng chương trình phần mềm hỗ trợ kê khai.

Các bạn sử dụng phần mềm dành cho đối tượng đã có nền tảng về kiến thức, vậy còn những bạn chưa có kiến thức thực tế thì sử dụng phần mềm khó khăn hơn. Kiến thức trên trường rất quan trọng vì đó là cơ sở để các bạn có thể đọc hiểu các tài liệu. Nhưng bên cạnh đó những sự lựa chọn theo một khóa học kế toán sẽ giúp cho các bạn có kinh nghiệm thực tế. Đây là một lời khuyên mà những người có tay nghề trong ngành kế toán đều khuyên các bạn.

phần mềm hỗ trợ kê khai
Ngày 15/1/2013, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.5, phần mềm QTTNCN phiên bản 3.0.2 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.2.9 với nội dung cụ thể như sau:
– Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 05/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tổng hợp số thuế TNCN được miễn theo Thông tư số 140/TT-BTC tại phụ lục 27/MT-TNCN nộp kèm tờ khai 05/KK-TNCN từ số liệu kê khai trên bảng kê 05A/BK-TNCN.
– Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 09/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tổng hợp số thuế TNCN được miễn theo Thông tư số 140/TT-BTC tại phụ lục 26/MT-TNCN nộp kèm tờ khai 09/KK-TNCN từ số liệu kê khai trên tờ khai 09/KK-TNCN.
Riêng đối với ứng dụng HTKK, iHTKK:
– Bổ sung thêm mẫu biểu phụ lục Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC mẫu 01/TNDN nộp kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.
– Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản mẫu 02/TNDN: Thay đổi tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu tiền từ 2% xuống 1% theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012.

 Link tải: Tài liệu

Phản hồi của bạn