Thay đổi, điều chỉnh tăng, giảm đóng BHXH

 Nếu công ty bạn có sự thay đổi về nhân sự thì đối tượng tham gia BHXH của công ty cũng có sự thay đổi. Công ty ACVINA đưa ra cho các bạn tham khảo bộ thủ tục và mẫu biểu về sự thay đổi này các bạn tải về lưu lại sử dụng khi cần nhé!

Khi có sự thay đổi về số lượng lao động ( tăng, giảm) hoặc thay đổi mức lương đóng, các bạn làm hồ sơ như sau:

1. Người lao động: Làm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS.(Tải mẫu tại đây) 

2. Đơn vị sử dụng lao động:

* Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo mẫu D02-TS. (Tải mẫu tại đây)

* Trường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN  của đơn vị: Làm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo mẫu TK3-TS (Tải mẫu tại đây)

3. Số lượng hồ sơ : 01 bộ Các bạn hãy tham khảo thêm bài này:

Thủ tục tham gia bảo hiểm lần đầu

Phản hồi của bạn