Thay đổi một số nguyên tắc hạch toán TT133

Thông tư 133 có một số thay đổi trong đó có một số thay đổi trong nguyên tắc hạch toán Công ty ACVINA cùng chia sẻ với các bạn kế toán như sau:

Hàng dùng để khuyến mại quảng cáo:

* Với quyết định 48 sẽ được hạch toán:

1. Nợ 632( XK)

    Có 156( XK)

2. Nợ 154, 631, 642

    Có 511

* Với thông tư 133 sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

1: Khuyến mại không bán kèm sản phẩm thì hạch toán

Nợ 642

Có 155, 156

2: Trường hợp khuyến mại bán kèm sản phẩm( ví dụ mua 2sp tặng 1 sản phẩm) thì hạch toán

a. Nợ 632 (giá vốn)

    Có 155 (giá vốn)

b. Nợ 111,112,131

    Có 511 (Doanh thu cả sp được bán, cả sản phẩm khuyến mại)

    Có 3331(Nếu có)

Phản hồi của bạn