Trong trường hợp nào thì Người nộp thuế được nộp dần tiền nợ thuế?

Theo quy định hiện hành, trong trường hợp nào thì Người nộp thuế được nộp dần tiền nợ thuế?

Căn cứ khoản 1, Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ: Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Người nộp thuế phải thực hiện cam kết chia đều số tiền nợ để nộp dần tiền thuế theo tháng.

Các bài viết liên quan bạn có thể tham khảo:

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2014

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Hướng dẫn kê khai nộp thuế đối với cơ sở sản xuất phụ thuộc

Phản hồi của bạn