Thời hạn đăng ký tài khoản ngân hàng của công ty cho cơ quan thuế

Thời hạn đăng ký tài khoản ngân hàng của công ty cho cơ quan thuế

Tại khoản 1, điều 8 nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngầy 22/07/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2013 quy định như  sau:

- khi có thay đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin, bổ sung thông tin

+ Đối với các doanh nghiệp đã mở tài khoản tại các ngân hàng trước thời gian nghị định này có hiệu lực  nhưng chưa đăng ký với cơ qua thuế thì ngày đăng ký chậm nhất là 31/12/2013

+ Riêng đối với trường hợp thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng thì thời hạn thông báo cho cơ quan thuế được chia làm các mốc thời gian như sau:

(i) Đối với tài khoản ngân hàng đã mở trước ngày 15/09/2013 (tức ngày Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế : thời hạn thông báo bổ sung chậm nhất là ngày 31/12/2013.

(ii) Đối với tài khoản ngân hàng đã mở từ ngày 16/09/2013 trở về sau nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế: thời hạn thông báo bổ sung chậm nhất là ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý phát sinh việc mở tài khoản ngân hàng. Cụ thể:

- Đối với tài khoản ngân hàng đã mở từ ngày 16/09/2013 đến hết ngày 30/09/2013 nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế : thời hạn thông báo bổ sung chậm nhất là ngày 30/10/2013.

- Đối với tài khoản ngân hàng đã mở từ ngày 01/10/2013 đến hết ngày 31/12/2013 nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế : thời hạn thông báo bổ sung chậm nhất là ngày 30/01/2014.

- Đối với tài khoản ngân hàng đã mở từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/03/2014 nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế : thời hạn thông báo bổ sung chậm nhất là ngày 30/04/2014. …

NNT có nghĩa vụ phải thông báo bổ sung cho cơ quan thuế tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo Mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên các bạn làm kế toán cũng cần lưu ý đến mức phạt nộp chậm đăng ký thay đổi tài khoản với cơ quan thuế để tránh bị nộp phạt nhé

 

 

Phản hồi của bạn