Thông tư 173 ngày 28/10/2016 có hiệu lực ngày 15/12/2016

Dân kế toán cứ phải gọi là cong đuôi lên mà đuổi theo thông tư, công văn mới ban hành điều chỉnh

Ngày 28/10/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC

Nội dung thông tư này có lẽ dân kế toán nhà mình chỉ cần biết mỗi một thông tin chính đó là:

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Như vậy, đã gỡ bỏ quy định tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2016

 Bài viết các bạn cần chú ý:

Thông tư 133-2016 BTC có đặc điểm gì cần chú ý?

Phản hồi của bạn