Thông tư 78/2014/TT-BTC

 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư có nhiều nội dung mới thiết thực cho doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế và thay thế cho Thông tư 123/2012/TT-BTC.

 

Thông tư này có hiệu lực từng ngày 02/08/2014 và được tính cho kỳ tính thuế năm 2014.

Các bạn tham khảo download thông tư tại đây: 

 

Một số bài viết liên quan có thể giúp ích cho bạn:

Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2014

Download mẫu biểu kế toán theo thông tư 156

Danh mục biểu mẫu kế toán theo thông tư 156 BTC

 

Phản hồi của bạn