Thủ tục tham gia bảo hiểm lần đầu

THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM LẦN ĐẦU

Có rất nhiều bạn hỏi về thủ tục tham gia đóng BHXH lần đầu và mẫu giấy tờ kèm theo. Sau đây công ty ACVINA đưa ra một số lưu ý khi các bạn làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho nhân viên công ty mình bài viết có mẫu tải đính kèm các bạn nhé!

Trước khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN các bạn cần biết những đối tượng bắt buộc phải tham gia BH, tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng hàng tháng, phương thức đóng chi tiết các bạn xem ở QĐ 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 Quy định về BHXH, BHYT, BHTN.

 

 

 Thủ tục tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN lần đầu, chuyển địa điểm:

Lưu ý: Có cơ quan BH yêu cầu làm và có cơ quan không yêu cầu làm, đó là phải có thang bảng lương có dấu xác nhận của Phòng  LĐTBH sau đó: Mang thang bảng lương đó cùng với hồ sơ tham gia BH đi nộp cho cơ quan bảo hiểm.

 

Hồ sơ tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT:

1. Người lao động:

Làm tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mẫu số TK1-TS (Mẫu đính kèm)

2. Đơn vị sử dụng lao động:

* Tờ khai thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN mẫu Tk3-ts (Mẫu đính kèm)

* Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, mẫu D02- TS (Mẫu đính kèm)

Chú ý: Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHYT, BHTN theo HĐLĐ  giao kết đầu tiên đóng BHYT theo HĐLĐ  có mức tiền lương cao nhất.

3. Nơi nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc nộp qua mạng. ( Liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm Quận, Huyện để biết chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ)

4. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN

Căn cứ theo Điều 5, điều 14, điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định cụ thể tỷ lệ đóng như sau:

 - DN phải nộp cho Cơ quan BHXH Quận, Huyện với tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN là: 32.5 %

- Nộp cho Liên đoàn Lao động Quận, Huyện với tỷ lệ đóng KPCĐ là: 2%

 Cụ thể tỷ lệ như sau:

- Đơn vị sử dụng lao động đóng: 22%, cụ thể:

BHXH: 18% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

BHYT: 3%

BHTN: 1%

 - Người lao động đóng: 10,5%

BHXH: 8% (Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)

BHYT: 1,5%

BHTN: 1%

5. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

 - Là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Tối thiểu không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, Tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở

Chú ý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc DN phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Phản hồi của bạn