Biểu mẫu kế toán

Thay đổi, điều chỉnh tăng, giảm đóng BHXH

Thay đổi, điều chỉnh tăng, giảm đóng BHXH

September 23, 2016 8:02 am

 Nếu công ty bạn có sự thay đổi về nhân sự thì đối tượng tham gia BHXH của công ty cũng có sự thay đổi. Công ty ACVINA đưa ra cho các bạn tham khảo bộ thủ tục và mẫu biểu về sự thay đổi này các bạn tải về lưu lại sử dụng khi […]

xem tiếp...
Thủ tục tham gia bảo hiểm lần đầu

Thủ tục tham gia bảo hiểm lần đầu

September 20, 2016 10:09 am

THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM LẦN ĐẦU Có rất nhiều bạn hỏi về thủ tục tham gia đóng BHXH lần đầu và mẫu giấy tờ kèm theo. Sau đây công ty ACVINA đưa ra một số lưu ý khi các bạn làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho nhân viên […]

xem tiếp...
Mẫu công văn giải trình chênh lệch thuế thu nhập cá nhân

Mẫu công văn giải trình chênh lệch thuế thu nhập cá nhân

September 15, 2016 8:12 am

CÔNG TY KẾ TOÁN ACVINA Số:……………………………   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày … tháng … năm….  CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH (V/v: Chênh lệch giữa quyết toán thuế TNCN với BCTC năm 2015) Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY, HÀ […]

xem tiếp...
Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC

Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC

September 7, 2016 2:19 am

Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC Dưới đây là Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/01/2017. Các bạn download tại đây: CÁC BẠN NÊN THAM KHẢO THÊM BÀI NÀY: Thông tư 133-2016 BTC có đặc điểm gì cần chú ý?

xem tiếp...
Tiền thuê nhà không có hóa đơn kế toán xử lý thế nào?

Tiền thuê nhà không có hóa đơn kế toán xử lý thế nào?

May 14, 2015 9:51 am

Tiền thuê nhà không có hóa đơn kế toán xử lý thế nào? Theo khoản 7 điều 1 thông tư 119/2014/TT-BTC – Những hộ gia đình cá nhân cho thuê nhà, tài sản mà số tiền thuê nhà <100tr hoặc dưới 8,4 trđ/1 tháng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT, TTNCN, thuế môn […]

xem tiếp...
Đăng ký test thử đầu vào kế toán

Đăng ký test thử đầu vào kế toán

May 14, 2015 7:51 am

Đăng ký test thử đầu vào kế toán ĐĂNG KÝ TEST THỬ ĐẦU VÀO KẾ TOÁN THÔNG TIN ỨNG VIÊN   Họ và tên:………………………………………………………………….. Email:……………………………………………………………………… Địa chỉ facebook:………………………………………………………….. Tốt nghiệp trường:………………………………………………………… Số năm kinh nghiệm:……………………………………………………… Vị trí ứng tuyền mong muốn: Kế toán học việc     Kế toán viên       Kế toán tổng hợp     Kế toán […]

xem tiếp...
  • quảng cáo sidebar
  • Phản hồi của bạn