Biểu mẫu kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp lại con dấu

Mẫu đơn đề nghị cấp lại con dấu

May 14, 2015 4:40 am

Mẫu đơn đề nghị cấp lại con dấu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————oOo——————-   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CON DẤU              Kính gửi: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội                              Công an thành phố Hà […]

xem tiếp...
Bộ mẫu biểu đăng ký tham gia BHXH lần đầu

Bộ mẫu biểu đăng ký tham gia BHXH lần đầu

May 5, 2015 2:52 am

Bộ mẫu biểu đăng ký tham gia BHXH lần đầu Năm 2015 áp dụng luật BHXH mới, các đơn vị không đóng BHXH cho người lao động sẽ bị xử phạt, truy thu +Đối với Bảo hiểm xã hội bắt buộc: bổ sung thêm 03 nhóm đối tượng là: – Người làm việc theo hợp đồng lao […]

xem tiếp...
Bộ mẫu biểu đăng ký thang bảng lương với phòng LĐTBHX

Bộ mẫu biểu đăng ký thang bảng lương với phòng LĐTBHX

May 5, 2015 2:21 am

Bộ mẫu biểu đăng ký thang bảng lương với phòng LĐTBHX Bộ mẫu biểu đăng ký thang bảng lương với phòng LĐTBXH Bộ mẫu biểu này gồm 4 muc: 1. Công văn đề nghị xác nhận hệ thống thang bảng lương 2. Hệ thống thang- bảng lương 3. Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện […]

xem tiếp...
Quy ước mã số của hệ thống thang lương, bảng lương

Quy ước mã số của hệ thống thang lương, bảng lương

April 16, 2015 9:54 am

Quy ước mã số của hệ thống thang lương, bảng lương    Về quy ước mã số của hệ thống thang lương, bảng lương: Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp (Mã số C) + C.01 – Tổng Giám Đốc / Giám Đốc + C.02 – Phó Tổng Giám Đốc / Phó Giám Đốc + […]

xem tiếp...
Xây dựng hệ thống thang bảng lương năm 2015

Xây dựng hệ thống thang bảng lương năm 2015

April 16, 2015 9:39 am

Xây dựng hệ thống thang bảng lương năm 2015 Sâu đây công ty đào tạo kế toán thực hành ACVINA đưa ra các bước lập hệ thống thang bảng lương theo quy định năm 2015 Chú ý: 1. Năm 2015 DN áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới theo quy định: Mức lương thấp […]

xem tiếp...
Hạch toán chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại

Hạch toán chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại

April 15, 2015 9:43 am

Hạch toán chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại Có nhiều bạn kế toán đang lúng túng không biết hạch toán hai khoản chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại này như thế nào? Công ty Đào tạo kế toán thực hành ACVINA đưa ra để các bạn cùng tham khảo […]

xem tiếp...
  • quảng cáo sidebar
  • Phản hồi của bạn