Thư viện

Theo tt 26/2015/TT-BTC về hóa đơn có điểm gì cần chú ý

Theo tt 26/2015/TT-BTC về hóa đơn có điểm gì cần chú ý

May 16, 2015 4:18 am

Theo tt 26/2015/TT-BTC về hóa đơn có điểm gì cần chú ý   Theo quy định mới thì cơ sở kinh doanh không phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn mà Thông tư số 39/2014/TT-BTC đã quy định trước đây. Về sử dụng hóa đơn tự […]

xem tiếp...

Các điểm đáng chú ý Thông tư 26/2015/TT-BTC

May 15, 2015 4:44 am

Các điểm đáng chú ý Thông tư 26/2015/TT-BTC về sửa đổi bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC     1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT. a) Điều 4: + Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế đối với các mặt […]

xem tiếp...
Tiền thuê nhà không có hóa đơn kế toán xử lý thế nào?

Tiền thuê nhà không có hóa đơn kế toán xử lý thế nào?

May 14, 2015 9:51 am

Tiền thuê nhà không có hóa đơn kế toán xử lý thế nào? Theo khoản 7 điều 1 thông tư 119/2014/TT-BTC – Những hộ gia đình cá nhân cho thuê nhà, tài sản mà số tiền thuê nhà <100tr hoặc dưới 8,4 trđ/1 tháng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT, TTNCN, thuế môn […]

xem tiếp...
Đăng ký test thử đầu vào kế toán

Đăng ký test thử đầu vào kế toán

May 14, 2015 7:51 am

Đăng ký test thử đầu vào kế toán ĐĂNG KÝ TEST THỬ ĐẦU VÀO KẾ TOÁN THÔNG TIN ỨNG VIÊN   Họ và tên:………………………………………………………………….. Email:……………………………………………………………………… Địa chỉ facebook:………………………………………………………….. Tốt nghiệp trường:………………………………………………………… Số năm kinh nghiệm:……………………………………………………… Vị trí ứng tuyền mong muốn: Kế toán học việc     Kế toán viên       Kế toán tổng hợp     Kế toán […]

xem tiếp...
Mẫu đơn đề nghị cấp lại con dấu

Mẫu đơn đề nghị cấp lại con dấu

May 14, 2015 4:40 am

Mẫu đơn đề nghị cấp lại con dấu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————oOo——————-   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CON DẤU              Kính gửi: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội                              Công an thành phố Hà […]

xem tiếp...
Quy định mới về chế độ thai sản năm 2015

Quy định mới về chế độ thai sản năm 2015

May 13, 2015 3:11 am

Chế độ thai sản theo quy định mới nhất áp dụng cho năm 2015 Người lao động tham khảo trong các mục chính sau: I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG: II- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG III- THỦ TỤC HỒ SƠ: I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong […]

xem tiếp...
  • quảng cáo sidebar
  • Phản hồi của bạn