Thư viện

Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48

November 30, 2013 12:48 am

Danh mục hệ thông tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006, đã sửa chữa bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài Chính- hiệu lực 01/01/2012) TT Số hiệu TK TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ Cấp 1 Cấp […]

xem tiếp...

Nghị định 191/2013/NĐ-CP

November 27, 2013 12:48 pm

  CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 191/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn […]

xem tiếp...
Đào tạo Kế toán online

Đào tạo Kế toán online

November 25, 2013 10:47 am

Học trực tuyến là một hình thức học tiện lợi nhất mà tất cả mọi người đều có thể tham gia được chỉ cần có máy tính kết nối mạng Internet. Vậy bạn có thể học kế toán online mọi lúc mọi nơi cùng ACVINA. Để đáp ứng nhu cầu của học viên ở xa […]

xem tiếp...

Luật số 31/2013/QH13

November 25, 2013 9:18 am

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 31/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội […]

xem tiếp...

Nghị định 182/2013/NĐ-CP

November 22, 2013 10:29 am

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 182/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP […]

xem tiếp...

Các quy định mới về thuế TNCN 2013

November 21, 2013 1:45 pm

Nhằm chi tiết hóa các quy định tại Luật thuế TNCN sửa đổi 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC . Theo đó, từ ngày 1/10 tới thông tư này sẽ được áp dụng và có những điều chỉnh mới như sau: Thứ nhất, thống nhất các văn bản hướng dẫn thực hiện […]

xem tiếp...
  • quảng cáo sidebar
  • Phản hồi của bạn