Thư viện

Khái niệm về kế toán

Khái niệm về kế toán

November 6, 2013 2:30 am

Vậy Kế toán là gì ? Kế toán có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau theo quan điểm của các tác giả khác nhau.

xem tiếp...
Chinh phục nhà tuyển dụng

Chinh phục nhà tuyển dụng

November 6, 2013 1:52 am

Trong công cuộc tìm kiếm việc làm, vấn đề mà bạn quan tâm là làm thế nào để chinh phục nhà tuyển dụng. Mời bạn lắng nghe chia sẻ dưới đây từ một nhàtuyển dụng Có thể bạn là một nhân viên chăm chỉ, cần mẫn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để […]

xem tiếp...

Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

November 2, 2013 3:26 pm

Lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình lưu chuyển tiền trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. báo cáo này cho biết tình hình dòng tiền tăng lên (dòng tiền vào) và giảm xuống (dòng tiền ra) liên quan đến các hoạt động khác nhau cũng […]

xem tiếp...

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh QĐ 48

November 2, 2013 10:19 am

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. 1.       Nội dung và kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Phản ánh tình hình và kết quả […]

xem tiếp...

Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn về luật thuế TNDN, thuế GTGT

October 28, 2013 11:27 am

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 141/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013.   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2013/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT […]

xem tiếp...
Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

October 20, 2013 8:02 pm

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 129/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ Căn […]

xem tiếp...
  • quảng cáo sidebar
  • Phản hồi của bạn