Thông tư – Luật thuế

10 khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018

10 khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018

September 15, 2017 7:18 am

TT Khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018 Căn cứ pháp lý Ghi chú 1 Tiền lương Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Khoản 1 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương […]

xem tiếp...
Thông tư 324/2016/TT-BTC

Thông tư 324/2016/TT-BTC

July 15, 2017 2:50 am

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 324/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ […]

xem tiếp...
Thông tư 173 ngày 28/10/2016 có hiệu lực ngày 15/12/2016

Thông tư 173 ngày 28/10/2016 có hiệu lực ngày 15/12/2016

November 4, 2016 11:47 am

Dân kế toán cứ phải gọi là cong đuôi lên mà đuổi theo thông tư, công văn mới ban hành điều chỉnh Ngày 28/10/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC Nội dung thông tư này có lẽ dân kế toán nhà mình chỉ cần biết mỗi […]

xem tiếp...

So sánh thông tư 133 và quyết định 48

September 16, 2016 3:47 am

Các bạn kế toán thân mến! Thông tư 133 sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2017 thay thế hoàn toàn cho QĐ 48. Vậy giữa thông tư 133 và QĐ48 có gì giống và khác nhau chúng ta cần phải nắm bắt được những điểm nào để áp dụng. Dưới đây là bảng […]

xem tiếp...
Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC

Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC

September 7, 2016 2:19 am

Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC Dưới đây là Hệ thống tài khoản thông tư 133-2016-BTC sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/01/2017. Các bạn download tại đây: CÁC BẠN NÊN THAM KHẢO THÊM BÀI NÀY: Thông tư 133-2016 BTC có đặc điểm gì cần chú ý?

xem tiếp...
Thông tư 133-2016 BTC có đặc điểm gì cần chú ý?

Thông tư 133-2016 BTC có đặc điểm gì cần chú ý?

August 30, 2016 8:36 am

THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Nhân […]

xem tiếp...
  • quảng cáo sidebar
  • Phản hồi của bạn